Våre vilkår

Din trygget er viktig for oss! Vi står derfor på for å gi deg kvalitet i hvert ledd. Alle priser inkluderer merverdiavgift (mva). Øvrige kjøpsbetingelsene kan du lese mer om til høyre. Ta gjerne kontakt ved ytterligere spørsmål. Husk at dette er en spesialbestilling og du er ansvarlig for å oppgi korrekte mål!

Vilkår for bestilling / Kjøpsbetingelser

MERK, denne bestillingen er en spesialbestilling. Det vil si at normal angrerett på 14 dager etter angrefrist loven Ikke gjelder ref angrerettloven § 22

Priser

Alle oppgitte produktpriser inkluderer merverdiavgift (mva). Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på vårt nettsted som følge av prisendringer fra våre produsenter. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling

Varene kan betales gjennom betalingsløsning med VISA eller MasterCard på nett eller beløpet kan overføres via bank. Når du handler på våre EV SSL-krypterte sider blir betalingsprosessen behandlet av NETS, en sikker elektronisk betalingsløsning for VISA og MasterCard/Eurocard. Med NETS har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Det er ingen oppbevaring av kortnummer i nettbutikken. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Bestillings- og betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.

Varen

Produsert i henhold til din bestilling. Merk vi tar høyde for en feilmargin på inntil 1,5 cm i forhold til dine mål. Er produktet innenfor disse rammene anses produktet levert som avtalt.

Produksjonstid/ledetid

Produksjonstiden er fra 14 virkedager fra mottatt bestilling. Med virkedag menes vanlig arbeidsdag og medregner ikke helg eller høytid i Norge så vel som produksjonsland. Du får oppgitt et estimat sammen med bestilling, dette kan avvike. I hovedsesong april-juni må lengre produksjonstid påregnes.

Frakt og Levering

VVi tar kontakt med deg så fort varen ankommer våre lokaler. Vær derfor nøye med å oppgi riktig telefonnummer og epostadresse. Du vil også motta en ordrekode for din bestilling per e-post slik at du kan følge pakken (se sporing).

Alle leveringstider oppgitt anses som veiledende. Vi utleverer varer fra vårt lager alle hverdager i sommerhalvåret. På høst og vinter kan dette avvike noe. Ved forsinket levering utover avtalt/informert om på kjøpstidspunktet henvises det til § 19 i Lov om forbrukerkjøp.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Dine Puter AS sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ved forsinket levering utover det som ble avtalt/informert om på kjøpstidspunktet henvises det til § 19 i Lov om forbrukerkjøp.

Transportskade og forsikringer

Transportforsikring inngår. Om det mot formodning oppstår en transportskade på produktet på vei hjem til deg står vi for forsikringen og leverer et nytt produkt/-del snarest mulig.

Garantitiden gjelder i 2 år fra du mottar produktet ved normalt bruk. For feil som oppstår i løpet av denne perioden må du omgående og senest innen en uke fra feilen oppstod reklamere den inn til oss. Reklamasjonen må dokumenteres, med hendelse og bilder. Sendes til oss pr e-post til info@dineputer.no eller pr post til Dine Puter AS, Solvikveien 9,1365 Blommenholm.

Reklamasjon

Før feil meldes til Dine Puter AS bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Dine Puter AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Dine Puter AS. Det må dokumenteres med skriftlig forklaring og bilde dokumentasjon. Sendes til oss pr e-post info@dineputer.no eller pr post til Dine Puter AS, Solvikveien 9,1365 Blommenholm. Dine Puter AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Dine Puter AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Feil/mangler pga. feilmontering/-tilkobling eller lignende dekkes i sin helhet av kunden.

Avhjelp

Dine Puter AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Dine Puter, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Dine Puter AS, betaler ikke Dine Puter AS disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold

Dine Puter AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Dine Puter AS side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06- 21 nr. 34.

Force majeur

Er Dine Puter AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Dine Puter AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Generelt

Disse vilkårene gjelder for tjenester/produkter mellom Dine Puter AS og kunden. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.